Σπίτι    /    Μηχανήματα και εξαρτήματα    /    Ανταλλακτικά    /    Kunststof dop in folie rol as 25 mm buis inw 78