Σπίτι    /    Μηχανήματα και εξαρτήματα    /    Ανταλλακτικά    /    Multivac hupe cilinder