Σπίτι    /    Μηχανήματα και εξαρτήματα    /    Νέες μηχανές    /    Busch 360 Vacuumpomp