Dom    /    Zrzeczenie się

Zrzeczenie się

Ta strona została dostarczona przez Machines Kennes Gilze bv. Jego zawartość jest własnością Machines Kennes Gilze bv i dlatego nie może być powielana bez pisemnej zgody. Zawartość strony jest przeznaczona do osobistego, niekomercyjnego użytku. Żadna jego część nie może być kopiowana i / lub modyfikowana bez wyraźnej pisemnej zgody Machines Kennes Gilze bv.

 

Chociaż Machines Kennes Gilze bv dokłada wszelkich starań, aby podane informacje były dokładne i aktualne, nie daje żadnych gwarancji w odniesieniu do dokładności i kompletności. Wszystkie informacje podane na tej stronie mogą ulec zmianie.

 

Machines Kennes Gilze bv nie ponosi żadnej odpowiedzialności za (domniemane) szkody wynikające z twojego dostępu (lub braku dostępu) do stron internetowych dostarczonych przez Machines Kennes Gilze bv, lub z twojego polegania na informacjach podanych na stronie. Nasze strony internetowe zawierają linki do stron internetowych osób trzecich, w odniesieniu do których Machines Kennes Gilze bv nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Te strony internetowe stron trzecich mogą również zawierać informacje o produktach, które nie są dostępne w Machines Kennes Gilze bv.

 

Wszelkie informacje, sugestie, pomysły i materiały, które wysyłasz do Machines Kennes Gilze bv (pocztą elektroniczną lub ankietą elektroniczną), w zasadzie nie są poufne i mogą być wykorzystywane przez Machines Kennes Gilze bv bez ograniczeń i bez Twojej zgody. Wszelkie informacje wysyłane do jednej ze stron internetowych opracowanych pod patronatem Machines Kennes Gilze bv muszą być poprawne i prawnie ważne i nie mogą naruszać praw osób trzecich. Machines Kennes Gilze bv zastrzega sobie prawo do zmiany treści strony internetowej oraz treści niniejszego oświadczenia prawnego w dowolnym momencie według własnego uznania.